PROXENTA, SE

Spoločnosť PROXENTA Broker, s.r.o.  je sprostredkovateľom investičných príležitostí. Zameriava sa najmä na investície do korporátnych dlhopisov a zmeniek, predovšetkým tých, ktoré sú emitované v rámci finančnej skupiny PROXENTA. Na území Slovenskej republiky vykonáva činnosť samostatného finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z.“).