PROXENTA Private Equity, s.r.o.

Spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o.  je emitentom cenných papierov skupiny PROXENTA a zastrešuje realizáciu investičných projektov.