PROXENTA Bohemia, s.r.o.

Spoločnosť PROXENTA Bohemia, s.r.o. je emitentom cenných papierov skupiny PROXENTA a zastrešuje realizáciu investičných projektov.