O skupine PROXENTA

Investičná skupina PROXENTA pôsobí na slovenskom a českom trhu od roku 2009. Za toto obdobie sprostredkovala svojim klientom investície do partnerských a vlastných projektov vo výške viac ako 110 miliónov eur. V rámci skupiny PROXENTA investujete prevažne do jej vlastných projektov či finančných nástrojov. Ponúka vlastný zmenkový a dlhopisový program, prípadne produktové balíky s fixným výnosom od 6 až do 9 percent s obdobím investície 1 až 4 roky, ako aj investície do verejne neobchodovaných akcií vlastných projektov s potenciálnym výnosom viac ako 10% ročne.

Finančná skupina PROXENTA

PROXENTA Broker, s.r.o.

Samostatný finačný agent.
Viac informácií

PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

Obchodník s cennými papiermi.
Viac informácií

PROXENTA Bohemia, s.r.o.

Emitent cenných papierov.
Viac informácií

PROXENTA Private Equity, s.r.o.

Emitent cenných papierov.
Viac informácií

Míľniky

2015

Rozšírenie portfólia produktov o neverejne obchodované akcie.

Vydanie emisie dlhopisov PXB 7,5/2019.

Úspešné ukončenie projektu Dúhové bývanie v Nitre.

Začiatok výstavby a predaja stavebného projektu Weinhauer v Bratislave.

Úspešné pokračovanie prebiehajúcich projektov:  potravinárskej výroby Healthy Food Supplements, administratívnej budovy PROXENTA Tower, projektov Fénix II. a III.

Príprava a zahájenie nového projektu komerčnej výstavby v Bratislave.

Úspešné pokračovanie sociálneho projektu Proxíkova euroakadémia.

2013

Vydanie emisie dlhopisov PXB 7,50/17 v hodnote 10 mil. eur.

Profilácia PROXENTA Bohemia ako emitenta cenných papierov a realizátora projektov finančnej skupiny PROXENTA.

Začiatok výstavby prvej etapy projektu Dúhové bývanie v Nitre.

Úspešné ukončenie projektu FÉNIX I. Andovce.

2011

Stabilizácia sprostredkovateľskej činnosti na Slovensku a v Čechách.

Príprava rozšírenia skupiny PROXENTA o spoločnosť s licenciou obchodníka s cennými papiermi.

2009

Založenie finančnej skupiny PROXENTA.

Začiatok pôsobenia na slovenskom trhu – založenie pobočiek v Bratislave a Košiciach.

Získanie licencie NBS pre PROXENTA, SE na výkon činnosti samostatného finančného agenta.

2014

Profilácia PROXENTA Bohemia ako emitenta cenných papierov skupiny PROXENTA.

Rozšírenie licencie obchodníka s cennými papiermi PROXENTA Finance o tri nové investičné služby.

Vydanie emisie dlhopisov PXB 7,50/17.

Štart troch projektov v Bratislave – Weinhauer, FÉNIX II. Bratislava a administratívna budova Račianske mýto.

Vstup do potravinárskeho priemyslu – začiatok projektu vlastnej výroby Healthy Food Supplements, a.s.

Intenzívne nadväzovanie spolupráce PROXENTA Finance so slovenskými samostatnými finančnými agentmi a českými investičnými sprostredkovateľmi.

Úspešné ukončenie prvej etapy projektu Dúhové bývanie v Nitre.

2012

Získanie licencie obchodníka s cennými papiermi pre spoločnosť PROXENTA Finance.

Rozšírenie pôsobnosti obchodníka s cennými papiermi PROXENTA Finance do Českej republiky a Poľska.

Profilácia PROXENTA Private Equity ako emitenta cenných papierov a realizátora projektov skupiny PROXENTA na Slovensku.

Začiatok zmenkového programu skupiny PROXENTA.

Začiatok výstavby projektu FÉNIX I. Andovce.

2010

Začiatok pôsobenia na českom trhu – založenie pobočiek v Prahe a Brne.

Získanie licencie ČNB pre PROXENTA Investment na výkon činnosti investičného sprostredkovateľa.