Ľubomír Viktorín, manažér obchodného oddelenia spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. vysvetľuje, akým spôsobom si firma získava nových klientov. Ako postupuje obchodník s cennými papiermi PROXETNA Finance pri získavaní nových klientov? Potenciálnych klientov oslovujeme a získavame prostredníctvom samostatných finančných agentov (SFA) v SR a investičních zprostředkovatelů (IZ) v ČR. To sú spoločnosti alebo osoby s licenciou Národnej banky Slovenska (prípadne Českej národnej Banky) v oblasti vykonávania finančného sprostredkovania. Samozrejme, sú aj takí klienti, ktorí OCP oslovia aj z vlastnej iniciatívy. Ako PROXENTA Finance vyhľadáva a vyberá SFA alebo IZ, s ktorými bude spolupracovať? Je to štandardný obchodný proces. V prvom kroku ich oslovíme s našou ponukou na spoluprácu. Ponuka obsahuje základné informácie o našej spoločnosti a celej skupine PROXENTA a popis nami poskytovaných investičných služieb a portfólia ponúkaných produktov, o ktoré si môžu oslovené SFA a IZ rozšíriť svoje súčasné obchodné portfólio. SFA alebo IZ môžu taktiež osloviť s návrhom spolupráce aj priamo OCP. Ďalším krokom je podpis zmluvy o spolupráci medzi OCP a konkrétnym SFA alebo IZ. Následne PROXENTA Finance zorganizuje podrobné školenie týchto SFA alebo IZ so zameraním na klientsku dokumentáciu a produkty (cenné papiere). S koľkými finančnými sprostredkovateľmi spolupracujete? V súčasnosti spolupracujeme na Slovensku a v Česku s viac ako 20 obchodnými partnermi, ktorých počet priebežne pribúda. V rámci skupiny PROXENTA spolupracujeme s finančným agentom PROXENTA, SE. Predávajú títo finanční sprostredkovatelia len produkty skupiny PROXENTA? Ako ktorí. Niektorí v oblasti investovania ponúkajú klientom len naše produkty, iní zase aj investičné produkty iných spoločností akými sú napr. podielové fondy, poistné produkty, či bežné produkty z bankového sektora. Sú to spoločnosti, ktoré sú veľmi komplexné z hľadiska služieb, ktoré ponúkajú svojim klientom. Zameriavajú sa nie len na produkty kapitálového trhu ale aj poistné či bankové produkty. Aké kritériá musí SFA alebo IZ splniť, aby s mohol uzavrieť spoluprácu s PROXENTA Finance? Ak by som to veľmi zjednodušil, tak podstatné je pre nás, aby spoločnosť, resp. osoba (SFA/IZ) mala udelenú a platnú licenciu Národnej Banky Slovenska pre oblasť kapitálového trhu. Samozrejme, vysoké nároky kladieme najmä na odbornosť personálu SFA (resp. IZ). Ďalej je to profesionalita, slušnosť a čestnosť pri komunikácii s klientami a pri sprostredkovávaní produktov skupiny PROXENTA.