Čo sa musí začínajúci broker naučiť, keď začne pracovať pre PROXENTU?
V prvom rade mu predstavujeme spoločnosť. Broker musí presne vedieť, čo firma robí, aké produkty predáva a aké sú technické stránky jednotlivých produktov. To všetko v záujme toho, aby vedel potenciálnym klientom všetko vysvetliť a odpovedať na ich otázky. To isté platí aj v prípade projektov.

Potom nasledujú komunikačné zručnosti. Dobrý broker musí vedieť klienta zaujať a odprezentovať mu firmu. Zároveň sa učí, ako sa efektívne oboznámiť s potrebami klientov a ich investičnými preferenciami. Na konci tohoto školenia si takúto komunikáciu s klientom skúšajú naostro.

Ako sa vzdelávanie líši v závislosti od kariérneho postupu brokera?
Väčšinu svojich vedomostí broker nadobúda už ako asistent obchodného oddelenia. Rozdiel medzi tým, čo sa brokeri učia v rôznych stupňoch kariéry nie je až taký veľký. Všetci musia zvládať samostatné vedenie obchodných stretnutí, správne vystupovať a previesť klienta celým procesom, od prvého kontaktu až po podpis zmluvy, na základe ktorej sa mu otvorí účet u obchodníka s cennými papiermi.

Na každom stupni sa brokeri v spomínaných oblastiach neustále zdokonaľujú a toto vzdelávanie v podstate nikdy nekončí, pretože vždy sa dá zlepšovať. Senior brokeri majú možnosť prejsť na pozíciu manažéra, kde si vezmú na starosti ďalších brokerov.

Aké prirodzené vlastnosti by mal broker mať, a ktorým sa vie naučiť?
Medzi veci, ktoré sa broker dokáže počas svojej kariéry naučiť, patrí sebaistota plynúca z dokonalého zvládnutia povinností a potrebných vedomostí. Okrem toho sa brokeri dokážu pod skúseným vedením lepšie učiť z vlastných chýb.