KLIENTI a POTENCIÁLNI KLIENTI
Pre klientov sú vyhradené štyri parkovacie miesta vo dvore areálu SPP hneď napravo od našej budovy. Vchod je označený ako Zákaznícke centrum SPP. Štyri boxy označené názvom PROXENTA nájdete po vjazde na parkovisko hneď po pravej strane priamo pri plote.

PROXENTA parkovanie klientov

OBCHODNÍ PARTNERI
Pre našich obchodných partnerov sú vyhradené parkovacie miesta vo dvore areálu SPP cca 50m naľavo od našej budovy. Najprv miniete hneď naľavo od našej budovy vjazd do areálu SPP označený žltou navigačnou tabuľou ako Slovenské plynárenské múzeum. Po cca 50m uvidíte vchod označený ako cesta k podateľni. Tento vchod vedie na veľké parkovisko kde na vás čakajú parkovacie miesta č. 29 a 30.

PROXENTA parkovanie pre partnerov